Event typer med barbershop og showsang

Fourtune optræder med barbershop, a capella og showsang ved private fester, firmafester, kongresser, musikaftener og festivaller. En stor del af repertoiret er barbershop, som er Fourtune’s specialitet. Men Fourtune optræder også med mange andre genrer: Danske romantiske sange, evergreens, julesange og andre årstidsbestemte sange, naturlyrik, dansk pop osv.

Fourtune vælger sangnumre til hver optræden efter nærmere aftale, hvad enten der er tale om kortere samlet fremtræden ved en reception, underholdende indslag ved en familiebegivenhed, musikaftener, showsang ved en kongres eller et overraskende indslag ved en havefest.

Bryllup - Barbershop, a capella og showsang

forlovelsesmiddag, bryllup, showsang, a capella, sanggruppe, underholdning, booking

Kvartetten Fourtune tilbyder barbershop, a capella eller showsang ved jeres bryllup.

Bryllup er en særlig begivenhed, ikke bare for brudeparret, men også for familie og venner. Efter vielsen er der ofte fotografering af brudeparret. Måske er der bagefter reception. Hovedbegivenheden er bryllupsmiddagen. Her kan barbershop og showsang gøre dagen endnu mere festlig.

Ved en bryllupsreception optræder barbershop-kvartetten Fourtune gerne med showsang, der retter opmærksomheden mod brudeparret.

Men især ved middagen kan lidt showsang eller barbershop gøre et bryllup ekstra spændende. Vi kan levere et indslag med barbershop, a capella og showsang, som skaber afveksling i talerrækken. Ved et bryllup passer det godt ind i middagens forløb med en sang som Det er så yndigt at følges ad. Man kan også vælge at få rytmiske barbershop-sange mellem talerne for brud og brudgom. Ved et bryllup vælger nogle smægtende sange om kærlighed, måske endda indflettet i en tale til dagens brudepar.

Familiefest - Barbershop, a capella og showsang

Ved en privat fest – en rund fødselsdag, sølvbryllup, guldbryllup, forlovelsesmiddag eller lignende – optræder Fourtune gerne med barbershop, a capella og showsang aftalt med festarrangøren. Her er der varierende ønsker om showsang som led i festens program, alt efter hvem der fejres. Nogle gange ønsker arrangøren at holde en tale for sin ægtefælle og indlægge Fourtunes sange, for eksempel kærlighedssange, undervejs i talen for at illustrere særlige punkter og oplevelser. Andre gange ønsker festarrangøren en samlet optræden med Fourtunes præsentation af sangene.

Alt efter festens anledning kan programmet og varigheden af Fourtunes optræden tilrettelægges efter nærmere aftale.

Ved en fest i familien optræder vores kvartet både rytmiske og sentimentale sange i barbershop stil eller anden showsang. Vi synger uden instrumenter, kun med a capella sang.

Vejfest, havefest, privat reception - Barbershop og showsang

bryllup, showsang, a capella, sanggruppe, underholdning, booking

Hvis der er brug for sanglig underholdning med barbershop eller anden showsang ved en fest eller reception hjemme i lejligheden, i huset eller i haven, kan barbershop-gruppen Fourtune levere det.

Vi tilbyder ligeledes at levere a capella showsang ved en vejfest eller anden fest i beboelseskvarteret på et passende tidspunkt i festens forløb.

Programmet kan være en samlet optræden, eller om ønsket kan programmet opdeles i flere sektioner, for eksempel mellem retterne i serveringen eller indlagt indimellem i en række af festtaler.

Vores kvartet tilbyder, at vi på forhånd aftaler om, hvor længe en optræden skal vare, og hvilket repertoire, der ønskes. Vi kan levere sange i barbershop-stil og anden showsang, rytmiske sange, sentimentale kærlighedssange, populære popsange eller romantiske naturviser i lune sommeraftener.

Firmareception - Barbershop, a capella og showsang

Barbershop gruppen Fourtune optræder ved firmareceptioner i anledning af jubilæer, afskedsreceptioner, nye introduktioner og andre anledninger. Kvartetten kan levere passende korte indslag af underholdning, som giver afveksling mellem traktement, taler og præsentationer.

Her vil det ofte være passende med rytmisk, underholdende showsang, både barbershop, a capella og andre genrer. Alt efter receptionens anledning kan der være behov for et underholdende indslag mellem mere alvorlige taler.

Hvis receptionen afholdes for at fejre en bestemt person, kan vi efter nærmere aftale inddrage vedkommende i sangenes præsentation som led i en særlig hyldest, hvad enten det er annonceret på forhånd, eller det er indlagt som en overraskelse.

Julefrokost - firma eller privat - Barbershop, a capella og showsang

bryllup, showsang, a capella, sanggruppe, underholdning, booking

Fra slutningen af november og indtil jul er det tiden for julefrokost i firmaet, på restaurant eller kro, såvel som under private former. Her er repertoiret naturligvis især kendte julesange om nisser, juletræer osv., men efter aftale kan Fourtune også synge barbershop og andre genrer.

Hvis det ønskes, kan særlig juleudklædning aftales, for eksempel røde nissebluser og nissehuer, ligesom Jingle Bells kan forsynes med bjældeklang og Rudolf kan op træde med sin røde tud. Men som regel er der også ønsker om andet end julesange, både rytmisk showsang og smægtende kærlighedssange.

Hvis der er ønsker om det, kan Fourtune optræde i nissetøj med julesange ved frokostens eller festens begyndelse og senere optræde i barbershop-udklædning med stråhatte, når festen bliver mere løssluppen.

Kongres/konference og firmaudstilling - Barbershop og showsang

Ved større kongresser eller ved konferencer kan barbershop-kvartetten Fourtune bookes til showsang som led i underholdningen, f.eks. fra scenen med lydforstærkning. Fourtune leverer a capella showsang, og efter ønske kan numrene introduceres, evt. med relation til kongressens emne og deltagere.

Ved kongresfester kan Fourtune tilbyde at optræde i en særlig funktion ved gæsternes ankomst. Her kan kvartetten placeres til siden og optræde som levende baggrundsmusik ved gæsternes ankomst til middagen og serveringen af velkomstdrinks, før den efterfølgende sceneoptræden under middagen mellem retterne. Ved sceneoptræden kan aftales nærmere om påklædning, evt. med barbershop-stråhatte.

I forbindelse med foredrag og udstillinger kan barbershop kvartetten ligeledes optræde med barbershop, a capella eller showsang efter behov. Fourtune kan optræde på en udstillingsstand, hor det passer ind som led i firmaets præsentation.

Også ved et langvarigt foredragsprogram kan det være en god afveksling med et indslag af rytmisk a capella-sang.

Musikaften - Barbershop, a capella og showsang

bryllup, showsang, a capella, sanggruppe, underholdning, booking

Fourtune kan også arrangere en musikalsk aften i en klub, på et bibliotek, ved menighedsaftener eller på plejehjem. Her kan Fourtune optræde med barbershop, a capella og showsang som et selvstændigt indslag mellem kaffe eller spisning og andre aktiviteter.

Ved menighedsaftener eller på plejehjem kan kvartetten Fourtune også tilbyde at underholde ved at veksle mellem sin egen optræden med barbershop, a capella og showsang, foredrag med video- og cd-eksempler, og evt. gæsternes egen deltagelse i fællessang, hvor Fourtune synger for og akkompagnerer på klaver.

På den måde kan Fourtune bidrage til en hel aftens program, hvor tilhørerne dels får lejlighed til at blive underholdt med barbershop, a capella og showsang såvel som et repertoire af danske romantiske sange, og dels får lejlighed til selv at synge med på kendte sange.

Byfester og festivaller - Barbershop, a capella og showsang

Ved byfester og festivaller, der kan strække sig over en weekend eller flere dage, er der ofte gang i den musikalske underholdning flere steder samtidig og på skift. Her kan barbershop gruppen Fourtune optræde med underholdning, som passer netop til den pågældende begivenhed.

Vi kan efter aftale optræde med barbershop, a capella og showsang i forretninger, i restauranter, på gaden og andre lokaliteter indendørs eller udendørs, alene eller i sammenhæng med andre.

Læs også om Barbershop, Vores barbershop og a capella repertoire og Optræden og priser


Kontakt og booking

Book sanggruppe til at komme og synge barbershop, a capella og showsang mm.:
Kontakt: Jørgen Kampp
Telefon: 2713 0736
E-mail: j@kampp.biz

Sangkvartet underholdning

Fourtune tilbyder at ”slå kammertonen an” ved bryllup, fest og jubilum, eller at være overraskelsen ved kongresser, seminarer, middag og andre begivenheder. Showsang, barbershop og a capella er god underholdning ved både private sammenkomster, firmabegivenheder, på ambassader, i foreninger og ved andre officielle begivenheder.